Serveis
Comissió de Defuncions:
Aquesta Comissió, integrada per veïns i veïnes de l'Associació, té la finalitat de promoure i exercir les accions assistencials, socials i d'ajuda mútua entre els veïns del barri en el cas de produir-se la mort d'algun dels seus membres. Amb aquest fi es pretén de fomentar una millor convivència així com les relacions socials del col·lectiu, l'objectiu del qual inclou cap possibilitat de lucre.

La comissió de defuncions té una Junta Administrativa que vetlla pel seu bon funcionament. Aquesta està formada per membres de la Junta de l'Associació i per d'altres socis.

Naturalment no tots els socis de l'Associació ho són de Defuncions, però sí al revés.

No s'emet cap quota periòdica, si no que quan es produeix una defunció en el col·lectiu, l'import d'aquesta, es reparteix a parts iguals entre tots els membres de la Comissió.

La comissió de Defuncions va començar a funcionar el 1 de gener del 1986.